بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان رضوی از شهرداری و شورای اسلامی شهر فیض آباد

علیرضا خادم پیر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی به همراه سید مهدی سالم، رئیس گروه

بیشتر بخوانید