دیدار شهردار، اعضای شورای شهر و ریاست آموزش و پرورش شهرستان با دبیران و مدیران مدارس غیر انتفاعی

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیض آباد، همزمان با فرارسیدن روز مدارس غیر انتفاعی شهردار،ریاست و اعضای شورای شهر، ریاست

بیشتر بخوانید