دیدار فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیض آباد با مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیض آباد؛ جعفری شهردار فیض آباد در معیت فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهرستان و رئیس

بیشتر بخوانید