روز پرحادثه برای آتش نشانان شهرداری فیض آباد؛ از آتش سوزی تریلی حمل کاغذ و کارتن فشرده تا تصادف تریلی با اتوبوس

مسئول آتش نشانی شهرداری فیض آباد: روز گذشته متاسفانه یکی از روزهای پر حادثه برای آتش نشانان فیض آبادی رقم

بیشتر بخوانید