اجرای طرح برندینگ اقتصادی شهرداری های استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت در شهرداری های طرف قرارداد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی را پایلوت اجرای طرح برندینگ اقتصادی شهرداری ها می دانیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری فیض آباد، میثم کرمانی در ویدئو کنفرانسی با حضور شهرداران استان خراسان رضوی که در شهر فیض آباد برگزار شد، ضمن ارائه تعریفی از برند گفت: برند احساس و ادراکی است که درباره یک محصول، یک ایده، یک فرد و یا یک سازمان در ذهن کاربران و مصرف کنندگان شکل میگیرد.
وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای کشور محصولات منحصر به فرد و باکیفیتی وجود دارد، ولی عموماً در این شهرها متولی خاصی لااقل در حوزه دولتی و یا عمومی جهت برند سازی و انجام فرآیند برندینگ آنها وجود ندارد.
کرمانی با بیان اینکه بیشتر برندهای کشور در استان تهران ثبت شده اند، درباره نقش کنونی شهرداری ها در حوزه برندینگ، اظهارکرد: شهرداریها سهمی از سود حاصله از تولید محصولات خاص و استراتژیک شهرهای خود ندارند، ولی به طور غیر مستقیم بسیاری از هزینه های ناشی از خدمات انجام شده در حوزه های شهری بر دوش شهرداری هاست.
کرمانی با اشاره به عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت جهت توسعه، نوآوری و تصمیم گیریهای کلان در این حوزه، گفت: پررنگ شدن حضور واسطه ها با حاشیه سود بسیار بیشتر از تولیدکنندگان، نیل منافع حاصل از تولید به دیگر شهرستانها به ویژه مراکز استانها، عدم ثبت و معرفی برند محصولات استراتژیک در هر شهر، عدم انتفاع شهرداریها و مدیریت شهری از تولیدات شهرستانها وعدم وجود سازوکار کنترلی جهت افزایش کیفیت محصول از چالش ها و مضرات شرایط حال حاضر حاکم بر شهرداریها در ارتباط با تولیدات و محصولات شهرهای مختلف است.
وی درباره مزایای برندینگ نیز بیان کرد: ثبت برند و ماندگاری آن برای شهرستان های کشور، افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان بومی و افزایش انگیزه آنان برای ادامه فعالیت، افزایش انتفاع بخش های مختلف از جمله شهرداریها، ناشی از تولید محصول و ایجاد سازوکار کنترل کیفیت محصول، از مزایای امر برندینگ در مورد محصولات و تولیدات خاص هر منطقه خواهد بود.
وی همچنین به انجام برنامه ریزی بلندمدت جهت حفظ و گسترش بازارهای فروش و توسعه، نوآوری و بهبود محصول، امکان توسعه فروش به ویژه در بازارهای جدید، افزایش بهره وری در چرخه تولید، ایجاد عزت نفس در شهروندان به دلیل ایجاد برند تخصصی در آن شهربه عنوان دیگر مزایای برندینگ اشاره کرد.
کرمانی درباره نقش سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در این حوزه گفت: به عنوان بازوی اقتصادی شهرداریها میتوانیم در پروژه برندینگ محصولات منتخب شهرستانها ایفای نقش کنیم چرا که در اساسنامه سازمان کمک به تامین خودکفایی شهرداریها، کاهش اتکای اعضا به درآمدهای ناپایدار، ایجاد درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی وتجمیع سرمایه های پراکنده به عنوان مهمترین اهداف سازمان همیاری مطرح شده است.
وی تصریح کرد: برندینگ اقتصادی شهرداریها در شهرهای مختلف استان با مشارکت سازمان همیاری و شهرداری های دارای قابلیت و علاقه مند در خراسان رضوی شکل خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی درباره مزایای تولید مبتنی بر برند نیز گفت: تولید مبتنی بر برند با رعایت ضوابط و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد، می تواند دارای مکانی برای مونتاژ و یا بسته بندی باشد و با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی دیگر، نقش موثری در کاهش آلودگی ها و معضلات زیست محیطی و نیز افزایش بهره وری کارخانه ها شود.
وی در پایان اعلام کرد: با برنامه ریزی های انجام شده طرح برندینگ اقتصادی شهرداری های استان از اول شهریور سال جاری در شهرهای طرف قرارداد خراسان رضوی آغاز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.