آگهی مزایده مرحله دوم

شهرداری فیض آباد در نظر دارد نسبت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل با قیمت پایه اجاره قید شده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات لازم به واحد حقوقی و املاک شهرداری فیض آباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ۲۷/۱۱/۹۹ لغایت ۱۲/۱۲/۹۹
مهلت تسلیم پیشنهادات ۱۲/۱۲/۹۹
زمان بازگشایی پاکات۱۳/۱۲/۹۹ در محل دفتر شهردار
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد
کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیض آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *