ارتباط با ما

آدرس:استان خراسان رضوی، شهرستان مه ولات، شهر فیض آباد، میدان امام خمینی (ره)
شماره تماس شهرداری  فیض آباد: ۵۶۷۲۲۳۳۷-۰۵۱و۵۶۷۲۲۳۳۶-۰۵۱
کد پستی شهرداری فیض آباد:۹۵۳۱۷۱۳۳۱۶
دورنگار:۶۷۲۲۳۳۸-۰۵۱
سامانه اطلاع رسانی۱۳۷
ایمیل:info.feyzabad@gmail.com
پورتال شهرداری فیض آباد:www.feyzabad.ir

 

ارتباط با ما از طریق فرم تماس زیر: