معرفی اعضا

 

آقای کاظم کریمی

رئیس شورای اسلامی شهر فیض آباد

 

آقای اسماعیل افرازی

معاون شورای اسلامی شهر فیض آباد

 

آقای محمد ملازاده

خزانه دار شورای اسلامی شهر

 

آقای سید محمد خوشنواز

منشی شورای اسلامی شهر

عضو شورای اسلامی شهر فیض آباد از اولین دوره شورای شهر

 

آقای عباس جوان

منشی شورای اسلامی شهر