معرفی اعضا

آقای غلامرضا عزار

رئیس شورای اسلامی شهر فیض آباد

متولد ۱۳۴۲

لیسانس مدیریت و برنامه ریزی

بازنشسته آموزش و پرورش

 

آقای سید جابر هاشمی

متولد ۱۳۳۴

لیسانس مدیریت و برنامه ریزی

رئیس شورای اسلامی شهرستان مه ولات

بازنشسته آموزش و پرورش

مدیر سابق آموزش و پرورش شهرستان مه ولات

 

آقای محمد رضا خوشوقت

متولد ۱۳۴۰

فوق دیپلم

فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مه ولات

بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

آقای سید محمد خوشنواز

متولد ۱۳۴۲

دیپلم

مدیر اتاق اصناف شهرستان مه ولات

عضو شورای اسلامی شهر فیض آباد از اولین دوره شورای شهر

 

آقای محمد مهدی سالاری

متولد ۱۳۵۱

لیسانس ریاضیات

معاون آموزش و پرورش شهرستان مه ولات