راه ارتباطی با شورای اسلامی

آدرس:استان خراسان رضوی-شهرستان مه ولات-شهر فیض آباد، میدان امام خمینی (ره)
شماره تماس شهرداری  فیض آباد: ۵۶۷۲۵۵۰۰-۰۵۱
کد پستی شهرداری فیض آباد:۹۵۳۱۷۱۳۳۱۶
دورنگار:  ۵۶۷۲۵۵۰۰-۰۵۱
پورتال شهرداری و شورای اسلامی شهر فیض آباد:

www.feyzabad.ir