فیض آباد دیروز

با سلام.

در این بخش ورق های تاریخ را که یاد آور اشک ها و لبخند هاست با یک دیگر ورق می زنیم و مروری می کنیم بر گذشته،تا یادمان باشد از کجا به کجا رسیده ایم.

آری اینجا فیض آباد است…