درباره شهردار

مهندس مرتضی رئیسی

دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران

سوابق اجرائی:

معاونت برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری فردوس (چهارسال)

شهردار بجستان (۵ سال)

شهردار فیض آباد